Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Ճշգրիտ ֆինանսական հաշվետվությունները չափազանց կարևոր են ընկերության ֆինանսների պատշաճ կառավարման, կազմակերպման և հասկանալու համար:
Մեր հավաստագրված մասնագետների օգնությամբ դուք բացարձակապես անհանգստություն չեք ունենա այս հարցում, քանի որ մեր թիմը տրամադրում է ֆինանսական հաշվետվություններ IFRS և GAAP միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:

Այլ ծառայություններ

Հաշվապահական ծառայություններ

Հարկային հաշվառում և խորհրդատվություն

Հարկային աուդիտ

Իրավաբանական ծառայություններ և խորհրդատվություն