Հարկային աուդիտ

Հարկային աուդիտ իրականացնելն այն միջոցառումներից է, որոնց, որպես կանոն, դիմում են հարկային մարմնի կողմից ստուգումից առաջ։ Սակայն այս մոտեցումը սկզբունքորեն սխալ է, քանի որ վերջինիս կարելի է նախապես և գրագետ պատրաստվել՝ ոչ միայն նվազագույնի հասցնելով առկա ռիսկերը, այլև ձեռնարկության արդյունավետությանը նոր մակարդակի հասցնելով։
Այս ամենը հնարավոր է դառնում փաստաթղթերում սխալների հայտնաբերման, վերացման և հարկային հաշվետվությունների մասնագիտական անկախ աուդիտի միջոցով հաշվետվություն ներկայացնելու շնորհիվ: Վերջինիս շնորհիվ դուք կարող եք նվազեցնել լրացուցիչ հարկային վճարները և ստուգել հարկային բազայի ճիշտությունը:
Մեր որակավորված թիմի անդամները կտրամադրեն մանրամասն խորհրդատվություն հարկային պլանավորման և վարչարարության վերաբերյալ՝ ընտրելով ամենաբարենպաստ տարբերակը Ձեր ընկերության համար:

Այլ ծառայություններ

Հաշվապահական ծառայություններ

Հարկային հաշվառում և խորհրդատվություն

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Իրավաբանական ծառայություններ և խորհրդատվություն