Հաշվապահական ծառայություններ


Հաշվապահությունը ժամանակատար և ռեսուրսատար է, ինչպես նաև պահանջում է կենտրոնացվածության բարձր մակարդակ, համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ:
Ավելին, ոչ պատշաճ հաշվապահական հաշվառումը կամ ժամկետները խախտելը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ բացասական հետևանքների` ինչպիսիք են հարկերի գերավճարը կամ տույժերը:
Մեր ամենօրյա պարտականությունները ներառում են` կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերի հետևում, դրամական միջոցների հոսքերի պահպանում, բոլոր ֆինանսական գործարքների փաստաթղթավորում և գրանցում: Մեր մասնագետները կապահովեն, որ հաշիվները թարմացվեն և համապատասխանեն բիզնեսի և հաշվապահական հաշվառման հետ կապված իրավական կանոնակարգերին:
Մենք տրամադրում ենք ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝ մասնագիտացված հաշվապահական ծրագրերի վերջին տարբերակի միջոցով:

Այլ ծառայություններ

Հարկային հաշվառում և խորհրդատվություն

Հարկային աուդիտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Իրավաբանական ծառայություններ և խորհրդատվություն